Ford Focus Sport Cũ. Giá bán 69x triệu.

Toyota Corolla Altis cũ – đời 2009. Giá bán: 380 triệu.

Toyota Innova cũ. Giá bán: 333 triệu.