SRM DongBen

Xe tải DongBen K9

DongBen K9 là dòng xe tải nhẹ rất hấp dẫn tại Việt Nam (1150 kg). Ưu việt bởi tính linh hoạt, di chuyển dễ dàng trong mọi khu phố. Giá…

Xem thêm

Xe tải van DongBen X30

DongBen X30 là dòng xe tải van rất hấp dẫn tại Việt Nam. Ưu việt bởi tính linh hoạt, di chuyển dễ dàng trong mọi khu phố. Giá xe khá…

Xem thêm

Xe tải DongBen T30

DongBen T30 là dòng xe tải nhẹ rất hấp dẫn tại Việt Nam (1120 kg). Ưu việt bởi tính linh hoạt, di chuyển dễ dàng trong mọi khu phố. Giá…

Xem thêm