body-on-frame

So sánh Body-on-frame và Unibody

Chassis (Sắt-xi) – khung gầm, là bộ phận nền tảng, được ví như khung xương nâng đỡ toàn bộ chiếc xe. Gồm 2 kiểu cấu trúc thông dụng: Body-on-frame và…

Xem thêm